Personal Blog

Be Still

“Be still in the presence of the Lord, and wait patiently for him to act. Don’t worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes.” – Psalm 37:7

Wait patiently and trust in the Lord. Dito sinasabi na dapat manatili tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanyang salita. Kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok o may mga dinadalangin tayo na ‘di pa ibinibigay sa atin huwag tayong magalit o mawalan ng pag-asa. We must wait for God to do something. We must be still and wait patiently.

Kung nasa sitwasyon ka na nahihirapan ka na o dumaranas ka ng matinding problema dapat mas lumapit ka sa Panginoon. Minsan kasi may mga tao na mas lumalayo kapag dumaranas ng problema. Minsan ‘di na sila dumadalo sa mga gawin. O nahihirapan na sila magtiwala sa Panginoon.

Hindi ba dapat mas lumapit tayo kapag nasa pagsubok tayo. Huwag nating isipin na hindi tayo pinapansin ng Panginoon o ‘di tayo tinutulungan sa mga pinagdadaanan natin. May mga pagsubok na pinapahintulot Niya upang matuto tayo sa buhay.

Wait Patiently, maghintay ka lang. Habang naghihintay ka mas magbabad ka sa presensya Niya. Meditate His word and pray continually. Nothing is too great or small for the Lord. Seek his kingdom first. Seek him daily in prayer and worship. At sigurado ako na mareremind ka sa mga promises Niya sa’yo. Pagsubok lang ‘yan. Malalampasan mo ‘yan. Manatili ka lang sa Kanya.

Tandaan mo, huwag kang magpaapekto sa mga distruction ng kalaban sa’yo. Don’t allow the wicked ways of the ungodly people to disturb your rest in God. be Still. Focus ka sa promises ng Panginoon sa’yo. Magtiwala ka na hindi ka Niya pababayaan. Tutulungan ka Niya. Manalig ka lang sa Kanya.

Don’t compare yourself to others. Kasi magkakaroon ka ng negative emosyon. Sasabihin mo, why God? May kakilala ka na alam mong hindi maganda ugali o may ginagawang hindi maganda pero napakaganda ng buhay. May kaibigan ka na maraming bisyo pero hindi nagkakasakit. May kapatid ka na hindi nagsisimba pero mas maganda ang trabaho kaysa sa’yo.

 Tigilan mo na ‘yan! Huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba. May dahilan at may plano ang Panginoon kaya ka nasa ganyang sitwasyon. Kung sa tingin mo hindi ka mahal ng Panginoon kaya ka nakakaranas ng ganyang problema eh, nagkakamali ka. Jesus loves you! Mahal ka Niya. Gusto lang Niya na mas matuto ka pa sa buhay. Mas matuto kang harapin ang mga problemang pagdadaanan mo. Kaya huwag kang papatalo. Labanan mo ‘yan!

Tigilan mo na ‘yung “Why God?” Bakit ikaw pa ang nakakaranas ng hindi maganda? Bakit kung sino pa ang masama sila pa ang maganda ang buhay? Tandaan mo, sa kabila ng iyong paghihirap may maganda pang mangyayari sa’yo.

“God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterwards they will receive the crown of life that God has promise to those who love Him.” – James 1:12

Be still and know that He is your God. Listen to what the Bible is telling you. Huwag kang mag focus sa mga ‘di magagandang nangyayari sa paligid mo. Be still in the presence of the Lord, and wait patiently for him to act.

Please like us on Facebook

Share your thoughts / Give some feedback