Motivational Articles

Come Back! Return to Jesus

Returning back to Jesus, you will be restored. He can restore you after years in sin. Simply because He loves you. He forgives you. Since all of us have sinned, we all need is to repent. Admit to him that we have sinned and trust that He can forgive us.

But what are the causes of backsliding? Bakit nakakaranas tayo ng panlalamig sa Panginoon? Ano ang dahilan kung bakit tayo napapalayo sa kanya?

Hanging out with the wrong crowd – kaya tayo napapalayo sa Kanya kasi nag eenjoy na tayo sa worldly things. Sino na ba ang madalas mong nakakasama? Saan ka na madalas pumunta? Ano na ang ginagawa mo ngayon? Baka naman nag-eenjoy ka na sa dati mong buhay na iniwan mo na noon?

Seeking the forbidden – Binabalikan natin ang mga maling gawain. Alam nating bawal pero ginagawa natin. May mga hidden sin tayo na patuloy nating ginagawa. Alam nating masama pero hinahanap hanap ng katawan natin.

Losing your faith – Nawalan ka ng tiwala sa Kanya dahil nasaktan ka. Hindi mo nakuha ang gusto mo kaya nagalit ka. At dahil sa galit na ‘yun nawawalan ka na ng gana – hindi ka na nagbabasa ng kanyang salita. You start blaming Him. Kaya unti-unti nawala ang pag-ibig na dati una mong naramdaman sa Kanya.

“Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo: ang pag-ibig mo noong una kang sumasampalataya ay nanlalamig na.”Pahayag 2:3-4

Stop blaming God. Instead, ask for his forgiveness. Repent! Hinihintay lang Niya ang pagbabalik mo. Iwasan mong balikan ang mga maling tao sa buhay mo. Kung sila ang dahilan ng paglayo mo sa Kanya – iwasan mo sila. Tandaan mo, ang mabuting kaibigan ay hindi ka ilalayo sa Panginoon.

Huwag mo ng balikan ang mga maling gawain. Bakit mo babalikan ang bisyo mo kung nakakasama sa kalusugan mo? Bakit mo itutuloy ang mga hidden sin mo kung unti-unti nitong sinisira ang buhay mo? At bakit mo itutuloy ang isang maling relasyon kung alam mong mali na ito sa simula pa lamang?

Kung may problema ka dapat mas lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang matakot. Huwag mong isipin na galit ang Panginoon sa’yo. Kung may guilt kang nararamdaman o nahihiya ka tandaan mo na in Christ there is no condemnation.

Lumapit ka sa Kanya. Tatanggapin ka Niya ng buong puso. Jesus loves us. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo kaya ka Niyang tanggapin. Kaya ka Niyang baguhin. Kaya Niyang ayusin ang nasira mong buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay bumalik sa Kanya.

Kaya ano pang hinihintay mo ngayon? Kausapin mo Siya. Iiyak mo sa Kanya lahat ng nilalaman ng puso mo. Tandaan mo, nakikinig siya. Nauunawaan Niya ang nararamdaman mo. Magpasalamat ka dahil sa kabila ng lahat – nandiyan Siya naghihintay sa iyong pagbabalik.

“Lord, I am sorry for all my sins, and I repent them all. I am grateful to you because you have never condemned me for any of my transgressions. Create in me a clean heart and renew in me a steadfast spirit.”

Pray ka lang kapatid. Balik ka na sa Panginon.

Please like us on Facebook

3 replies »

Share your thoughts / Give some feedback