Hugot Bible

Do you Have Faith?

Without Faith it is impossible to please God. Kailangan sa bawat prayers mo ay may kasamang pananampalataya. Naniniwala ka sa Panginoon at sa mga magagawa Niya kahit hindi mo Siya nakikita.

Sabi nga sa Mateo 21:22, kung sumasampalataya ka o naniniwala ka sa Kanya. Hingin mo sa panalangin lahat ng nais mo at ipagkakaloob Niya sa’yo.

“If you believed, you will receive whatever you ask in prayers.” – Matthew 21:22

Sinasabi diyan, if you believed. Kung naniniwala ka sa Kanya. Tawagin mo lang Siya. Manalangin ka at maniwala na matatanggap mo ang hinihingi mo. Ibig sabihin, useless ang prayers mo kung wala ka namang Faith sa Kanya o hindi ka naniniwala na kaya Niyang ibigay ang hinihingi mo. You must pray with faith para maging answered prayer ka.

Ano nga ba ang nagagawa ng Faith sa buhay mo?

“May the God of hope, fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.”

Kapag nasa presensya tayo ng Panginoon at malalim ang pananampalataya natin sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng kagalakan, kapayapaan, at pag-asa na sa Kanya lamang natin makukuha.

Nagkakaroon din tayo ng confidence na mas lumapit pa sa Panginoon. Nawawala ang takot natin na lumapit sa Kanya. Kasi alam natin na makikinig Siya sa atin. At may tiwala tayo sa Kanyang kakayahan o kapangyarihan. Sabi nga, “In Him and through faith in him we may approach God with freedom confidence.” Ephesians 3:12

Dahil sa pananampalataya, natuto tayo kung paano harapin ang mga pagsubok na may kagalakan sa ating puso.  “Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds.” – James 1:2-4

Sinasabi diyan na dapat magalak tayo kapag dumaranas tayo ng ibat-ibang uri ng pagsubok. Dahil ang pagsubok na ‘yan ay nagpapatatag ng ating pananampalataya. Kaya kapag may problema tayo, huwag nating hayaan na mabaon tayo sa kalungkutan o kabigatan. Manalangin tayo sa Kanya at magtiwala na kakayanin natin dahil hindi Niya tayo pababayan. Tandaan mo, sa mga pagsubok natin mas nadedevelop ang patience natin at mas tumitibay ang pananampalataya natin.

Ano pa ang magagawa ng pananampalataya sa buhay natin?

Kapag lumalim na ang pananampalataya natin. Nagiging maayos ang ugali natin. Hindi ka na tulad ng dati na madaling magtampo, madaling magalit o madaling mawalan ng pag-asa. Habang tumatagal nagbabago ka. Hindi mo na ginagawa ang mga favorite sin mo. Sabi nga, new creation ka na at wala na ang dating ikaw.

Kapag lumalalim na ang pananampalataya natin, nagiging malawak ang knowledge natin about sa Panginoon. Mas natututo tayo sa Kanyang salita. Mas nagtitiwala tayo na Kanyang ibibigay ang dinadalangin natin.

Kaya nararapat lamang na magtiwala tayo sa Kanya. Maniwala tayo kahit ‘di natin Siya nakikita. Kasi ang kanyang salita ay tapat at totoo. Kaya kung may hinihingi ka sa Panginoon. Kausapin mo lang Siya. Magtiwala ka lang at sa tamang panahon ipagkakaloob din Niya sa’yo ang prayer request mo. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Panginoon.

Please like us on Facebook

Share your thoughts / Give some feedback