Hugot Bible

Pray and Believe

“Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believed that you have received it, and it will be yours.” – Mark 11:24

When you pray to the Lord, he will listen. Talk to him with a grateful prayer. Be humble, and he will give you everything you need in time.

Kapag nag-pray ka dapat naniniwala ka sa kakayahan ng Panginoon. We must have faith in God. No matter what difficulties kahit nasa anong sitwasyon ka pa. Kailangan mong maniwala na kayang ibigay ng Panginoon ang hinihingi mo.

God will fulfill our prayers according to His will.

May mga pagkakataon na hindi Niya ibinibigay ang hinihingi mo. Sa tingin mo narinig kaya Niya ang prayers mo? God always hears our prayers. Kaya lang may mga pagkakataon na hindi pa ito ang perfect time para makuha mo ang isang bagay na hindi pa para sa’yo. Alam Niya kung ano ang kailangan mo. Alam Niya kung ano ang makakabuti para sa’yo.

Minsan sinusubok lang niya ang patience mo. Kaya mo bang maghintay? Ano ang nagiging reaksyon mo sa mga prayers na hindi Niya ipanagkakaloob sa’yo? Nagtampo ka ba? Sumuko ka na ba? Kasi paulit ulit mong pinapanalangin pero hindi naman Niya ibinibigay sa’yo.

May mga mag-asawa na matagal na hindi nagkaroon ng anak. Hindi sila sumuko sa prayers kaya lumipas man ang ilang taon nagkaroon din sila ng anak.

May mga nagkakasakit na hindi sumusuko. Lumalaban sa pamamagitan ng prayers. Naniniwala sila na gagaling sila. Kaya gumaling sila kasi pinagaling sila ng kanilang pananampalataya.

Bakit hindi naman Niya ipagkakaloob sa’yo ang hinihingi mo? Tanungin mo ang sarili mo. Paano ka ba manalangin?

Manalangin ka na may kasamang pasasalamat. Hindi man Niya naibibigay pa ang hinihingi mo ay dapat magpasalamat ka. Tandaan mo, may dahilan ang lahat kung bakit hindi pa sinasagot ang prayers mo.

Paano ba malalaman kung ang prayers mo ay will ni Lord? Baka naman hindi Niya ibinibigay dahil hindi iyon ang kaloob sa’yo. Masyado mong pinipilit kaya nasasaktan ka lamang.

Ask wisdom. Ibibigay Niya sa’yo ang kasagutan. Bibigyan ka Niya ng peace and acceptance kung hindi iyon ang kaloob sa’yo.

“Lord, kung hindi kaloob sa akin ang hinihingi ko bigyan n’yo po ako ng kapayapaan. At ituro n’yo po sa akin kung ano ba talaga ang dapat kong gawin.”

Kapag nakuha mo na ang wisdom doon mo din maiisip na hindi para sa’yo ang hinihingi mo. Tandaan mo, may mga bagay na talagang hindi para sa atin. Sinasabi sa Kanyang salita na manalangin ka at maniwala na iyon ay matatanggap mo. Pero ang lahat ng iyon ay sa kalooban Niya. Baka naman hindi nakakabuti ang hinihingi mo?

May dahilan ang lahat kung bakit hindi pa – minsan delay lang ang dating. Magugulat ka na lamang na nasa harapan mo na. Hinintay lang ng Panginoon na maayos ang buhay mo. Ibinigay Niya ang kailangan mo sa panahon na matured ka na.

Minsan kasi may prayers tayo na natupad na kasi nagbago na tayo. Natuto na tayo kung paano maghintay. Paano magtiwala sa Panginoon. At kung paano tayo manalangin na taos sa ating puso.

Pray lang ng pray. Manalangin ka nang may pasasalamat. Have faith in God. Always ask his guidance. Tandaan mo, walang imposible sa Kanya.

Please like us on Facebook

Categories: Hugot Bible

Tagged as: , , ,

Share your thoughts / Give some feedback