Motivational Articles

Best Ways to Beat Depression

Depression is a common mood disorder that involves a loss of interest in certain activities. It affects your emotion, your mind and your action.  It is also affect your interest in terms of your spiritual life – tinatamad ka na sa lahat ng gawain – attending church, reading the words and praying.

What are the best ways to beat depression?

Kung nasaktan ka dahil na reject ka o hindi mo na meet ‘yung expectation mo dapat huwag mong hayaan na matalo ka ng negative emosyon mo. Lahat naman tayo nasasaktan. Ang pinagkaiba lang kung paano natin i-handle ang ganitong sitwasyon.

Choose to forgive. Kung nasaktan ka dahil sa ginawa niya sa’yo pilitin mong magpatawad. Ask God to help you. Hindi mo kaya pero kaya Niyang baguhin ang puso mo.

Don’t isolate yourself to others. Habang inilalayo mo ang sarili mo sa iba mas pinapasok ng negativity ang utak mo. Stay connected to your family and friends. Sabihin mo sa kanila ang problema mo. Makakatulong ‘yun upang gumaan ang pakiramdam mo.

Depression drains your energy. Lalo na ang spiritual life mo. Kaya sa panahon na bagsak na bagsak ka na. At hindi mo magawang kausapin ang mga taong nakapaligid sa’yo – talk to God.

“The Lord is close to the brokenhearted.”– Psalms 34:18

Pray to defeat your anxiety. Always remember that we have hope in God. He command us to call upon Him in the day of various trials. Kailangan mong i-surrender sa Kanya lahat ng bigat sa dibdib mo. Kung pagod na pagod ka na – tinatawag ka Niya.

“Come to me, all you who are burden, and I will give you rest.” – Matthew 11:28

Kailangan mo nang pahinga. At makukuha mo ‘yan sa salita ng Panginoon. Hindi mo ‘yan makukuha sa maghapong paghiga o pagkulong sa kuwarto mo. Bangon ka! Itayo mo sarili mo. Worship the Lord with all your hearts – at sigurado akong gagaan ang pakiramdam mo.

Paano kung hindi mo talaga kaya? Pinilit mo naman ang sarili mo pero nabigo ka. Mahirap mag – pray kung talagang natatalo ka na ng emosyon mo. Mahirap makipag – fellowship sa iba kung hindi ka masayang kasama sila. ‘yung pakiramdam na – nawalan ka na ng interest sa lahat ng bagay.

Admit to yourself na may pinagdadaanan ka. Let others to pray for you. Kailangan mo ang prayers nila. Makakatulong ‘yun upang mabuo kang muli. Tanggapin mo sa sarili mo na kailangan mo sila.

Believe in the power of prayers. Maraming nagmamahal sa’yo. Kaya kung kukumustahin ka – tell them the truth. Kailagan mo ng prayers nila.

Isipin mo ang pamilya mo. May dahilan ka pa para bumangon. Bakit ka magpapatalo sa isang pagsubok? Seek first the kingdom of God at ipagkakaloob Niya sayo ang nararapat. Kung nabigo ka dahil hindi mo nakuha ang gusto mo. Kapatid, baka naman hindi iyon para sa’yo.

Huwag mong hayaan na lamunin ka ng kalungkutan o pagdadalamhati mo. Kung nawalan ka ng mahal sa buhay o di mo naabot ang pangarap mo. Bangon lang! Marami pang magagandang plano si God sa buhay mo. Di’ba ang sabi, habang may buhay may pag-asa?

The word of God will give you hope for the future. Kaya ayusin mo na ang sarili mo.

“I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.” – John 16:33

Leave all of your worries to God. He will erase them all and replace it with a peaceful mind.

Please like us on Facebook

Categories: Motivational Articles

Tagged as: , ,

3 replies »

Share your thoughts / Give some feedback