Daily Verse - Bangon Kapatid

My Shepherd: Psalm 23:1

“The Lord is my shepherd, I lack nothing.” – Psalm 23:1

God is our shepherd who cares for us and provides our needs. He looks over us. He commends us not to worry about anything because He promises to meets our needs. His words is true and has been proven many times.

Panghawakan mo ang Kanyang salita. Hindi tayo mangangailangan. Hindi tayo kukulangin. He is our provider. Kaya kung may pinagdadaanan ka man ngayon. Nababaon ka man sa mga kautangan. Marami ka mang dapat na bayaran o hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng pagkain. Always remember that God is there to help us. Ang kailangan mo lang gawin ay kausapin Siya.

“And my God will supply every needs of yours according to his riches in glory in Christ JesusPhilippians 4:19

Why was Jesus called as a Good Shepherd?

He gave His life for us. He guides us, and He protect us. Halos lahat ng kailangan natin ibinibigay Niya. Kapag may sakit tayo nandiyan Siya para pagalingin tayo. Kung may papalapit na kalaban nandiyan Siya to protect us. Kung napapagod ka na bibigyan ka Niya ng kapahingahan.

“He makes me lie down in green pastures, he leads me besides quiet waters.” – Psalm 23:2

Kaya kung nabibigatan ka na sa pinagdadaanan mo ngayon ilapit mo lang sa Panginoon. Isama mo sa panalangin mo at panghawakan mo ang Kanyang salita. He is faithful and His word is true. Kaya huwag kang masyadong mabahala.

Always remember, that God will take care of all our needs because He is our provider. He is our source of our life. Ang sabi nga sa Matthew 6: 25-27 – God is our provider.

Kaya Kapatid, We shall not worry.

“Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?” – Matthew 6:25

Kaya kung naguguluhan ka na. Isipin mo na ‘di ka nagiisa. Kasama mo ang Panginoon. Magtiwala ka at darating ang blessings na para sa’yo. He tenderly take care to provide, guide and protect us. He is our shepherd, we shall lack nothing.

Please like us on Facebook

1 reply »

  1. Amen ..tunay nga kapatid..hindi pa ako binigo ng ating Panginoon.sa bawat dasal at panalangin ko ay kanyang tinutugunan.Praised God.buong puso po ako nagpapasalamat.

Share your thoughts / Give some feedback