Hugot Bible

Don’t Rush your Decision: Keep your Foot from Evil

We should not make rushed decisions. We should think seriously about the path our feet are going to take. Do not be wise in our own eyes. Choose to take them in a direction pleasing to God.

“Give careful thought to the paths for our feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or the left; Keep your eyes on evil.” – Proverbs 4:26-27 

Always watch your steps. Isipin mong mabuti kung ito ba talaga ang makakabuti para sa’yo. Pray for your wisdom para makapag-decision ka ng tama. Pray for your guidance para mapili mo ang tamang desisyon.

Once you determined that you are on correct path, you need to be steadfast in following the path. Huwag kang magdalawang-isip pa. To be steadfast is to be spiritually guided. Dapat laging may kasamang panalangin.

We should not make hasty decisions. Don’t rush in to a hiring decision. Pag-isipan mong mabuti. Pray for every plans na meron ka. Pag-isipan mong mabuti ang bawat hakbang na gagawin mo.

Minsan, hindi na natin iniisip kung ano ang mga ginagawa natin. Nagmamadali tayo sa mga desisyon natin kaya madalas mas napapahamak tayo. Minsan naman ginagawa natin ang alam nating hindi tama. Kung ano ang mali iyon ang sinusunod natin.

Paano kung ‘di mo alam kung anong desisyon ang gagawin mo?

Ask for your wisdom. Manalangin ka sa Kanya. Humingi ka ng guidance. At hayaan mo na Siya ang kumilos sa buhay mo.

“If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.” – James 1:5

Keep your eyes from evil. Dahil sa wisdom na ibinigay sa’yo alam mo na kung ano ang tama. Doon ka lumakad. Make sure your feet are on God’s paths and ways are not your own.

Please like us on Facebook

Categories: Hugot Bible

Tagged as: , ,

Share your thoughts / Give some feedback