Hugot Bible

Being Thankful: Ito Ang Dapat Mong Gawin Para Mapasalamatan Mo Siya

We should show how thankful we are to God with all our hearts. And recounts all His wonderful works and deeds in our life.

“I will give thanks to the Lord with my whole hearts, I will recounts all of your wonderful deeds.” – Psalm 9:1

This verse, remind us how to be grateful. And we should open our eyes of all the wonderful works that He has done. We should give thanks for His unfailing love and His wonderful deeds.

Paano mo ba mapapasalamatan ang Panginoon?

Give thanks by being generous person. Magbigay ka sa kapwa mo lalo na kung ‘di ka nangangailangan. Ang sabi nga, share your blessings. Huwag tayong maging maramot sa kapwa natin. Hindi naman mahalaga kung maliit o malaki ang importante ‘yung nagbigay ka na buo sa puso mo.

Obey His Words or Commandments. Kahit sinasabi mong nagpapasalamat ka sa Kanya kung ‘di mo naman sinusunod ang words Niya ay useless lamang ang pasasalamat mo. You should give thanks to Him by reading and following His words.

Give him offerings. Dahil nakatanggap ka ng blessings mula sa Kanya. Nararapat lamang na ito ay iyong suklian. Kahit magkano basta buo sa puso mo. Minsan kasi humihingi tayo sa Panginoon pero nakakalimot tayong magbigay sa Kanya kapag natanggap na natin ang mga hinihingi natin. Unahin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbigay ng tithes and offerings.

Give thanks in prayers. Huwag nang huwag mong kalimutan ang magpasalamat. Tandaan mo, marami kang dapat ipagpasalamat sa Kanya. Sa lahat ng sitwasyon dapat ipagpasalamat mo. Magpasalamat ka dahil nandiyan ang Panginoon para gabayan ka. Hindi ka Niya iniwan o pinabayaan man lamang. Kaya huwag kang makalimot na magpasalamat sa Kanya.

Thanks people He has used in your life. Huwag mong kalimutan ang mga taong ginamit ng Panginoon upang tulungan ka. Magpasalamat ka sa kanila. At isa sa mga paraan kung paano mo sila pasasalamatan ay gawan mo sila ng mabuti. Ibigay mo ang iyong respeto at mahalin mo sila. Show to God how grateful you are through your good deeds for others.

Sing to the Lord with grateful praise. Idaan mo sa pagkanta ang pasasalamat mo sa Kanya. Praise Him. Itaas mo ang Kanyang pangalan. Puruhin mo Siya sa Kanyang mga mabubuting gawa. Tandaan mo, karapat-dapat lamang Siyang purihin at dakilain.

5 Verses About Thanksgiving

“Oh give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever!” – Psalm 107:1

“I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus.” – 1 Corinthians 1:4

“The Lord is my strength and my shield; in him my heart trusts, and I am helped; my heart exults, and with my song I give thanks to him.”Psalm 28:7

“To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king’s matter.” Daniel 2:23

“Offer to God a sacrifice of thanksgiving, and perform your vows to the Most High.” Psalm 50:14

Please like us on Facebook

Categories: Hugot Bible

Tagged as: , ,

Share your thoughts / Give some feedback