Hugot Bible

Why God? Bakit Mo Ako Pinabayaan?

In the midst of heartbreak or any trials, we naturally ask, “Why God?” Why God allowed this trials happen? Why has God allowed us to go through such hard times? Bakit ka Niya pinabayaan?

“We know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according to his purpose.” – Romans 8:28

We all experienced hardship in life. And God allows trials in our life to test the strength of our faith. At may pangako ang Panginoon sa mga taong tapat na nagmamahal sa Kanya. He promised that all things will work together for good.

All things – ibig sabihin lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Kaya kung may pinagdadaanan ka man ngayon, magtiwala ka na magiging maayos ang lahat.

Ang problema nga lang minsan, natatalo tayo ng kalaban. Iniisip natin na pinabayaan na tayo ng Panginoon.

Why God? Kaya ito ang nagiging tanong mo sa Panginoon. Iniisip mo kung bakit Niya pinapahintulot na masaktan ka.

Kapatid, gusto Niya na matuto tayo na manalig sa Kanya sa oras na tayo ay nahihirapan. Kaya kapit ka lang. Be still! Siya ang Panginoon mo kaya ‘di ka Niya pababayaan.

Tandaan mo, sa oras na masaktan tayo dapat sa Panginoon tayo unang lumalapit. Naniniwala tayo na hindi Niya tayo pababayaan. At kung ano man ang pagsubok ang nagpapahirap sa atin, lagi nating tandaan na lahat ng ito ay maaayos kung isasama natin ang Panginoon sa bawat hakbang na gagawin natin.

Lahat ng bagay na nangyayari sa’yo ay may magandang dahilan. Trust Him and don’t let the evil give you the spirit of fear dahil trabaho ng kalaban na alisin ang tiwala mo sa Panginoon.

Tandaan mo, God shapes his servants through trials. Pinatitibay tayo ng mga pagsubok. Hindi ka magiging matatag kung wala kang pagdadaanang hirap.

Kaya sa tuwing nahihirapan ka. Kumapit ka lang sa Kanya. Ipagpatuloy mo ang pag-worship sa Kanya. At lagi mong tatandaan na magiging maayos ang lahat. Declare it! All is well! Jesus cares for you and He loves you. Kaya huwag mong isipin na pinabayaan ka Niya.

“Count it all joy, my brothers, when you fall into various temptations, knowing that the testing of your faith produces endurance.” – James 1:2-3

Please like us on Facebook

15 replies »

  1. Madalas ang ating mga problema ay ang resulta ng mga desisyon na ginagawa nang hindi isinasaalang-alang ang kalooban ng Diyos.
    Ang aking pangangatuwiran dito ay: maraming Pilipino ay nangangatuwiran na bahala-na si Bathala. Pero si Bathala ay nagbibigay ng maraming mga babala. Maraming tao na may akala na bahala-na si Bathala ay binabale-wala nila ang mga babala ni Bathala at dahil dito dumaranas sila ng maraming ikinababahala.
    Syempre naman mayroon din ang mga suliranin na hindi kasalanan natin gaya ng di-inaasahang sakit. Pero karamihan ng mga suliranin ay self-created

  2. Minsan ko na rin tinanong si Lord, “Bakit niya ako/kami pinabayaan?” and then no words 😶 but then I realized there’s a lot of people na nagmamahal pala sa amin na inilaan si Lord. Di niya pala kami pinabayaan. Marahil nakaramdam kami ng sakit ngunit doble at triple pa ang natanggap naming pagmamahal sa ibang tao at nagmalasakit sa amin, sa panahon na kami ay puno ng pighati. Akala ko noon pinarurusahan kami but I was wrong. Inaadya niya ang mga bagay na mangyari para sa huli makita o mamalas namin na siya ay tunay na nagmamahal sa atin.

    😭😭😭

Share your thoughts / Give some feedback