Daily Verse - Bangon Kapatid

Do Not Be Arrogant: Huwag Kang Mayabang – Romans 12:16

“Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be arrogant.” – Romans 12:16

This verse commanded us to love and honor each other. Huwag tayong maging mapagmataas sa ating kapwa o maging mayabang. As a Christian, we should be humble to each other. Makisama ka kahit sa mga taong mas mababa kaysa sa’yo. At huwag mong isipin na mas higit ka kaysa sa iba.

Tandaan mo, we are all equal in God’s eye.

“Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him.” – John 13:16

Kaya huwag tayong maging mayabang (arrogant) sa ating kapwa. Sa halip maging mapagkumbaba tayo. Tandaan mo, being humble, is a main character that should be seen in those who received Christ as their personal Lord and savior.

Do not be proud. Don’t be wise in your own conceits. Iwasan mo maging mayabang o mapagmataas. Huwag kang hambog! Instead be willing to friend with people of low position. Makisama ka. Makipag-kaibigan ka. At huwag mong ilayo ang sarili mo sa iba kung sa tingin mo hindi mo sila ka-level.

Huwag mong itaas ang sarili mo. Instead, be thankful kung sa tingin mo blessed ka. Itaas mo ang pangalan ni Hesus dahil ang lahat ng mayroon ka ay galing sa Kanya. Huwag kang magyabang sa halip share your blessings.

31Behold, I am against you, you proud one, says the Lord, Yahweh of Armies; for your day has come, the time that I will visit you.
Jeremiah 50:31
32The proud one shall stumble and fall, and none shall raise him up; and I will kindle a fire in his cities, and it shall devour all who are around him.
Jeremiah 50:32
Please like us on Facebook

6 replies »

  1. Tama yan. Lalo na ngayon, dapat maging mas mapagbigay tayo sa mga tao. Hindi porket mayroon ka ay ipagyayabang mo, dapat ipamahagi mo kung ano sobra sa iyo, sa iba na nakakaranas ng kakapusan. Great work bro

  2. Sinasabi ng Biblya na kailangan natin ang “mahabang pagtitiis”…mas gusto ng ilan ang “mayabang” pagtitiis”…Just a little play on words but medyo totoo iyon

Share your thoughts / Give some feedback