Daily Verse - Bangon Kapatid

Plans To Prosper You And Not To Harm You: Jeremiah 29:11-12

“For I know the plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.” – Jeremiah 29:11-12

Sometimes we overwhelmed by endless worries, stress or anxious thoughts. We feel threatened in some way that causes us to have fear that we might struggle or perish.

This verse reminds us that we should not be afraid for any difficult situations. The Lord has a great plan for us, and that it is a good one and not to harm us. All we need to do is to stay with him and call him in time of need.

Kaya kung nawawalan ka ng pag-asa, tandaan mo that God has a plan to give you hope and a future. Ang kailangan mo lang gawin ay lumapit sa Kanya.

Sabihin mo lahat ng pinagdadaanan mo. Oo, alam Niya ang lahat ng nangyayari sa’yo pero gusto Niya na i-ask mo sa Kanya kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari. Kung nahihirapan ka na, sabihin mo sa Kanya at makikinig Siya sa’yo.

Minsan naman may mga pagkakataon na bigla na lang tayong makakaramdam ng stress, takot o pangamba sa mga bagay na ‘di pa nangyayari. Isipin mo lang Kapatid, na hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Be still! Manatili ka lang sa Kanya.

Panghawakan mo ang Kanyang salita – plans to prosper you and not to harm you. Kaya kapag nasa sitwasyon ka na sa tingin mo ikapapahamak mo, lagi mong isipin na nasa mabuting kamay ka.

God will protect you. He will never leave nor forsake you.

Please like us on Facebook

16 replies »

Share your thoughts / Give some feedback