Hugot Bible

We Are Hurt, But We Are Not Destroyed

“We are persecuted, but God does not leave us. We are hurt sometimes, but we are not destroyed.” – 2 Corinthians 4:9

This verse tells us that we can experience failure at some point in our life but be reminded that God allows us to suffer but he keeps us from ever fully being destroyed. God will never leave us. He has always with us through the worst time, keeping us from being totally destroyed.

God permits failures in order to perfect our faith in Him. He allows all troubles of life to work together for good to those who love and trust Him. So, keep on pursuing righteousness and use His strength.

This verse reminds us that the world can fail us, God does not. Just put your trust on Him and He will never leave us nor forsake us.

Micah 7:8 reminds us that we have fallen, but we will rise again. We are in darkness now, but the Lord will give us light.

Minsan sa buhay natin makakaranas tayo ng mga failures – sa mga bagay bagay na gusto nating makuha.

Minsan naman may mga tao na gagawa ng paraan para mapahamak o masaktan tayo. Kumapit ka lamang sa Panginoon. Tandaan mo, may mga pagsubok o kabiguan na pinapahintulot Niyang mangyari para mas lumalim pa ang tiwala natin sa Kanya.

Kaya ‘wag kang susuko. Put your trust on Him. Na-hurt ka man, kailangan mong ayusin ang sarili mo dahil nandiyan ang Panginoon para ayusin ang buhay mo.

God loves you!

Kaya kung pakiramdam mo na fail ka sa isang bagay. Isipin mo, baka hindi pa ito ang kaloob Niya para sa’yo. Sabi nga sa isang quote,

“When you get what you want, that’s God’s direction, when you don’t get what you want, that’s God’s protection.”

Read: Don’t be Afraid

Please like us on Facebook

Categories: Hugot Bible

Tagged as: , , , ,

8 replies »

Share your thoughts / Give some feedback